W co zainwestować

Najlepsze inwestycje 2013 roku

Franczyza Pakersi.pl najlepszą inwestycją?

Lokaty? Ledwo pokrywają inflację (tę oficjalną, bo rzeczywistej pewnie nie). Giełda? Tanio już było. Forex? 91% osób traci na nim wszystko co zainwestowało (większość z 9% to pewnie zawodowi gracze). Złoto? Od roku traci na wartości. Co w takim razie zostaje?

W co inwestować w 2015 roku

Chcesz rozpocząć karierę inwestora? To ambitne wyzwanie, jednak może okazać się, że jest w zasięgu Twojej ręki. Żeby wiedzieć w co inwestować i nie stracić, trzeba mieć dużą wiedzę. Inwestycje powinny przecież być korzystne i bezpieczne. W tym artykule znajdziesz trochę informacji na temat inwestowania na różne sposoby. Sprawdź jak możesz zainwestować oszczędności i odebrać je z zyskiem.

Hipoteka jako forma zabezpieczenia kredytu

Wśród różnych rodzajów zabezpieczeń kredytów wskazać należy na zabezpieczenie w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości. Jest to bardzo popularna forma zabezpieczenia kredytu, gdyż obecnie znaczna część kredytów udzielana jest na długi okres czasu i w wysokich kwotach. Takie zaś kredyty wymagają wysokich zabezpieczeń, które pozwalają bankom minimalizować ryzyko kredytowe. Na czym jednak polega hipoteka? Każdy, kto chce zaciągnąć kredyt inwestycyjny musi liczyć się z tym, że będzie musiał zabezpieczyć go hipoteką. Takie zaś zabezpieczenia polega na tym, że kredytobiorca podpisuje z bankiem umowę, w której zobowiązuje się przekazać bankowi na własność nieruchomość, na którą ustanowiona jest hipoteka. Warunkiem takiego przekazania nieruchomości jest fakt zaprzestania spłaty zaciągniętego kredytu. W chwili bowiem, w której zaniechujemy spłaty kredytu, który zabezpieczony jest hipoteką, to bank przejmuje na własność nieruchomość, z której pokrywa pozostałą część, niespłaconego kredytu. rn

Gdzie udac sie po dobre ubezpieczenie samochodu

Niemalże każdy posiadacz samochodu jest również posiadaczem ubezpieczeń oc Ac. Nie jest sztuką samo posiadanie tych ubezpieczeń. Sztuką jednak jest posiadać dobre ubezpieczenie samochodu. Jakie są kryteria, które powinno spełnić dobre ubezpieczenie samochodu? Jeśli chodzi o ofertę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń oc Ac, to wskazać należy, że firmy ubezpieczeniowe mogą pochwalić się jedynie konkurencją cenową. Okazuje się bowiem, że oferują nam one takie same warunki, ale po różnych cenach. Jeśli zatem tak jest, to warto poszukać ubezpieczyciela, który zapewni nam pod względem cenowym naprawdę dobre ubezpieczenie samochodu. Ciężko jest jednak wskazać jednoznacznie, który ubezpieczyciel jest w stanie zaoferować nam najkorzystniejsze cenowe warunki ubezpieczeń oc Ac. Sytuacja, bowiem na rynku ubezpieczeniowym w branży motoryzacyjnej ulega ciągłej przemianie. To sprawia, że stawki tych ubezpieczeń ciągle się zmieniają. Przez to nie można jednoznacznie określić, że taka czy taka firma ubezpieczeniowa jest godna polecenia. Okazać się bowiem może, że dziś ta firma jest atrakcyjna, a stawki ubezpieczeniowe są niskie. Jednak, za na przykład miesiąc, firma ta okaże się już zupełnie nieatrakcyjna, gdyż jej stawki będą podniesione, co sprawić może, że będzie ona nawet najdroższa na rynku. Nie warto, zatem sugerować się różnego rodzaju danymi, które dostępne są na nieaktualnych stronach internetowych. Możemy być, bowiem wprowadzeni przez to w błąd, który może nas kosztować krocie. rn

Gdzie ubiegac sie o kredyt z doplata

Kredyty z rządową dopłatą w ramach programu rodzina an swoim udzielane są przez różne banki oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Wskazać jednak trzeba, że nie wszystkie tego rodzaju instytucje finansowe mogą takich kredytów udzielać. Okazuje się bowiem, że tylko te instytucje, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego mogą udzielać kredytów z dopłatą rządową. Warto zatem wcześniej zorientować się, które instytucje finansowe mają podpisaną tego typu umowę i mogą udzielać takich kredytów.rn

Najlepsze inwestycje w 2013 roku

Czasem człowiek zastanawia się, w co inwestować, by zwrot z inwestycji był jak największy. Jednej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Wiele zależy od warunków zewnętrznych.

Ochrona wlasnego mienia przed zdarzeniami losowymi

Wskazać trzeba na fakt, że obecnie bardzo dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju ubezpieczenia majątkowe. Dzieje się tak za sprawa wielu różnego rodzaju czynników, które sprawiają, że bardzo chętnie sięgamy po tego typu produkty finansowe. Wśród takich czynników wskazać trzeba przede wszystkim na fakt, że bardzo często dotykają nas różnego rodzaju sytuacje losowe, które szkodzą naszemu majątkowi. To zaś sprawia, że w przypadku braku odpowiedniego ubezpieczenia musimy liczyć się z olbrzymimi stratami materialnymi. Warto zatem zatroszczyć się o zabezpieczenie naszych portfeli przed takowymi stratami, które mogą okazać się bardzo tragiczne w skutkach dla naszego majątku. Obok jednak samych ubezpieczeń majątkowych warto wskazać też na ubezpieczenia na życie, które obecnie też są bardzo często wykupowane przez naszych rodaków. Warto bowiem zabezpieczyć swoją rodzinę przed ewentualnymi wynikami przykrych dla nas sytuacji. Taką sytuacją może być na przykład śmierć nasza lub kogokolwiek z naszej rodziny. Sam fakt śmierci jest dla nas tragedią. Warto zatem zabezpieczyć swoją rodzinę chociaż w taki sposób, by otrzymała ona odszkodowanie na wypadek naszej śmierci. rn

Gdzie po kredyt a gdzie po pozyczke

Często zastanawiamy się gdzie udać się po kredyt, a gdzie po pożyczkę. Czy jest w ogóle jakaś różnica między tymi produktami finansowymi? Jeśli chodzi o pożyczkę, to nie ma z nią większych problemów, gdyż pożyczkę można zaciągać niemalże wszędzie. Zarówno banki, jak i inne instytucje finansowe oferują szeroką gamę produktów finansowych, które potocznie określa się mianem szybki kredyt gotówkowy. Innym jeszcze miejscem zaciągnięcia pożyczki są nasi znajomi czy nawet rodzina. Pożyczka jest udzielana z własnych środków, zatem może ona być udzielana niemalże przez każdego, który jest właścicielem pożyczanych pieniędzy. Sprawa jednak komplikuje się nieco, gdy chcemy zaciągnąć kredyt. Kredyt bowiem jest tym produktem finansowym, który przynależy jedynie do banku. Ustawa o bankach jednoznacznie określa, że kredyt jest udzielany z pieniędzy, które nie są własnością kredytodawcy. Jeśli zatem tak, to jedynie specyfika banku pozwala na udzielanie kredytu. Żadna inna instytucja finansowa nie może udzielać kredytów. Wszelkie zaś reklamy, które wskazują, że w danym miejscu udzielany jest szybki kredyt gotówkowy czy kredyt konsumpcyjny, jeśli nie jest to w banku są po prostu wprowadzaniem klienta w błąd. rn

Funkcja kredytowa bankow

Każdy bank prowadzi dwojaką funkcję. Z jednej strony mówić tu należy o funkcji depozytowej, która ma za zadanie pozyskiwanie pieniędzy przez banki. Drugą zaś funkcją jest funkcja kredytowa, która jest zasadniczą funkcją zarobkową banku. Dzięki bowiem tej funkcji banki zarabiają pieniądze na swojej działalności. Zauważyć jednak należy, że obydwie funkcje banków muszą być ze sobą sprzężone i występować jednocześnie. Jeśli bowiem jakakolwiek instytucja zaniechałaby działalności depozytowej, to nie byłaby ona bankiem, gdyż nie mogłaby ona pozyskiwać pieniędzy na swoją działalność kredytową. Banki bowiem nie udzielają kredytów z własnych pieniędzy, a czynią to z pieniędzy powierzonych im przez depozytariuszy. Instytucja zatem, która nie prowadziłaby działalności depozytowej nie mogłaby również udzielać kredytów, a jedyni pożyczki. Różnica bowiem między kredytem i pożyczką polega między innymi na źródle pochodzenia kapitału, z którego określona forma jest udzielana. Jednoznacznie zatem wskazać należy, że funkcja depozytowa musi występować z funkcją kredytową, gdyż gdyby bank przyjmował depozyty, a ni udzielał kredytów, to jego działalność przynosiłaby mu jedynie straty. Nie można zatem rozdzielać obydwu tych funkcji. Przyjrzyjmy się jednak, na czym dokładnie polega funkcja kredytowa banków? Jej zasadniczym zadaniem jest pozyskiwanie jak największego zysku z udzielonych kredytów. Banki zatem pożyczają pieniądze na określony procent, co sprawia, że dzięki temu banki zarabiają określone pieniądze. Dzięki temu banki przysparzają sobie zysków, sprawiają, że działalność banków jest opłacalna. Obok jednak samego oprocentowania banki zarabiają również na tak zwanych prowizjach od udzielanych kredytów. Wskazać należy, że pomimo różnego rodzaju opłat, jakie ponosi klient przy zaciąganiu kredytu, to kredyty są dość popularnymi produktami bankowymi. Dzieje się tak za sprawą tego, że klienci banków nieustannie potrzebują gotówki na rozwój swej działalności, nie ważne czy jest to działalność przedsiębiorstw czy też działalność gospodarstw domowych.rn

Formalnosci przy zaciaganiu kredytu konsumpcyjnego

Obecnie przy zaciąganiu szybkich kredytów gotówkowych bank wymaga zazwyczaj minimum niezbędnych formalności. W chwili obecnej nie ma już potrzeby udawania się do banku z teczką dokumentów, które swym ciężarem niejednokrotnie przewyższały kwotę kredytu. Na dzień dzisiejszy, aby zawrzeć umowę kredytową wystarczy przede wszystkim zapoznać się z ofertą kredytową banków i wybrać odpowiedni bank. Następnie można udać się osobiście do oddziału banku lub wypełnić formularz internetowy, który oferuje kredytobiorcy kredyt online. Po złożeniu wniosku należy przygotować dowód osobisty, zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zaświadczenie o zarobkach. Dokumenty te bowiem są w stanie określić czy potencjalny kredytobiorca posiada zdolność kredytową. Po zgromadzeniu wymienionych dokumentów jesteśmy gotowi do podpisania umowy kredytowej, na podstawie której bank przedstawi nam do dyspozycji środki z udzielonego kredytu. Jak widać formalności kredytowe zostały ograniczone do minimum, a dodatkowo kredyt internetowy daje możliwość jeszcze sprawniejszego zaciągania kredytów, co jest niebywałą zachętą do wnioskowania o kredyty. Dodatkowym również atutem jest fakt, że coraz częściej formalności kredytowe można załatwiać we własnym domu, w szczególności dzięki wizytom doradców finansowych, którzy zajmują się dopełnianiem wszelkich formalności w trakcie zawierania umowy kredytowej. rn

Finansowanie dzialalnosci firmy

Warto wskazać na fakt, że obecnie w naszym kraju gospodarka aa się niezbyt dobrze. Pierwszym czynnikiem, który sprawił, że taki stan zawitał do naszego kraju jest fakt wielkiego kryzysu ekonomicznego, który zapoczątkowany został w USA. Stamtąd zaś przeniósł się on do różnych innych krajów całego świata, w tym także i do Polski. Okazuje się jednak, że wiele krajów potrafiło poradzić sobie z kryzysem w bardzo dobry sposób. Wiele bowiem krajów prowadziło taką politykę reform, które pozwalały na zmniejszenie skutków kryzysu. Nasz jednak kraj nie zrobił nic, albo przynajmniej niewiele zrobił, by ten kryzys złagodzić. Sam zaś fakt, że kryzys nie był zbyt dotkliwy dla gospodarki naszego kraju wywołany był raczej faktem, że nasi przedsiębiorcy doskonale sami radzili sobie z kryzysem. Rząd bowiem nie zrobił prawie nic, by zahamować kryzys. Wśród tego typu zabiegów wskazać trzeba chociażby na leasing, który zdobywa sobie coraz więcej zwolenników i staje się bardzo popularnym zabiegiem wśród polskich przedsiębiorców. Okazuje się bowiem, że leasing jest ta formą, która wyśmienicie oddziałowuje na rozwój przedsiębiorstwa. Dzieje się tak za sprawa tego ,że pozwala on na ograniczenie kosztów związanych z zaciąganiem kredytu.rn

FOREX jako swoista gielda pieniezna

Jak każdy rynek posiada swoje specyficzne miejsce, którym dokonywane są transakcje kupna/sprzedaży produktów oferowanych na tymże rynku, tak i rynek walutowy posiada swoiste miejsce, w którym możemy dokonywać takich transakcji. Uczestnicy rynku papierów wartościowych spotykają się na giełdzie papierów wartościowych, uczestnicy rynku produktów towarowych spotykają się na giełdzie towarowej. Gdzie jednak spotykają się uczestnicy rynku walutowego, którzy chcą sprzedawać i kupować różnego rodzaju waluty obce? Miejscem tym jest swoista giełda pieniężna, jaką jest FOREX. Jest to międzynarodowy rynek papierów wartościowych, jakimi są waluty różnych krajów, gdzie spotykają się kontrahenci, chcący dokonać zakupu lub sprzedaży walut obcych. FOREX jest zatem miejscem, w którym kupujący są kojarzeni ze sprzedającymi, dzięki czemu dochodzi między nimi do zawarcia transakcji. Obok jednak takiej funkcji FOREX pełni jeszcze jedną funkcję. Funkcją tą jest ustalanie cen walut obcych. Podobnie bowiem, jak giełda papierów wartościowych, tak i FOREX zestawia ze sobą różnego rodzaju transakcje kupna i sprzedaży, a dzięki temu ustala się wartość kursu określonych walut. Można zatem rzec, że FOREX jest wolnym rynkiem, na którym obraca się pieniędzmi. Jest on wolnym, gdyż ceny określonych walut są wypadkową popytu i podaży tych walut. Jest to zatem zasada wolnorynkowa, według której cena danego dobra jest ustalana przez samych uczestników rynku. Ustala się ją zaś na podstawie popytu i podaży danych dóbr. rn