W co zainwestować

Najlepsze inwestycje 2013 roku

Franczyza Pakersi.pl najlepszą inwestycją?

Lokaty? Ledwo pokrywają inflację (tę oficjalną, bo rzeczywistej pewnie nie). Giełda? Tanio już było. Forex? 91% osób traci na nim wszystko co zainwestowało (większość z 9% to pewnie zawodowi gracze). Złoto? Od roku traci na wartości. Co w takim razie zostaje?

W co inwestować w 2013 roku

Chcesz rozpocząć karierę inwestora? To ambitne wyzwanie, jednak może okazać się, że jest w zasięgu Twojej ręki. Żeby wiedzieć w co inwestować i nie stracić, trzeba mieć dużą wiedzę. Inwestycje powinny przecież być korzystne i bezpieczne. W tym artykule znajdziesz trochę informacji na temat inwestowania na różne sposoby. Sprawdź jak możesz zainwestować oszczędności i odebrać je z zyskiem.

Zabezpieczenie przed wypadkiem komunikacyjnym

Życie człowieka może być niejednokrotnie bardzo zagrożone. Warto bowiem wskazać na wszelkie losowe zdarzenia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu i życiu. Istotne jest zatem, by poważnie pomyśleć nad tym, w jaki sposób móc zabezpieczyć przed przykrymi skutkami takich czy innych zagrożeń. Okazuje się bowiem, że niemalże co dziennie jesteśmy na takie zagrożenia narażeni. Pomocne może nam się tu okazać różnego rodzaju ubezpieczenia, oferowane przez firmy ubezpieczeniowe oraz inne instytucje finansowe. Dość istotnym jest bowiem fakt, że obecnie coraz więcej osób wyraża chęć zakupu takowych ubezpieczeń. Nie oznacza to jednak, że każdy posiadacz ubezpieczenia jest w pełni chroniony przed nieszczęśliwymi wydarzeniami, ale skutki tychże wydarzeń są znacznie mniej odczuwalne. Jeśli bowiem ktoś z nas będzie podmiotem na przykład nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, to będzie mógł on liczyć na znaczne odszkodowanie. Nie przywróci nam to zdrowia, ale może ułatwić nam przyszłe życie, które może okazać się naznaczone przykrym wypadkiem. Warto zatem zastanowić się nad wykupieniem takowego ubezpieczenia. rn

Sposob na oszczedzanie pieniedzy w banku

Banki są instytucjami, które z jednej strony oferują ludności i przedsiębiorstwom szeroką gamę kredytów, ale z drugiej strony nie można zapominać o depozytowej funkcji banków. Na czym ta funkcja polega i jakie korzyści mogą dzięki niej osiągnąć klienci banków? O ile funkcja kredytowa banków nie budzi żadnych kłopotów z jej wyjaśnieniem i określeniem, o tyle depozyty są już trudniejsze do zdefiniowania. A depozyt, to nic innego, jak przyjęty przez bank wkład pieniężny, którego obecność w banku potwierdzona jest przez zapisy na koncie klientów. Wśród specyficznych depozytów bankowych zawierają się terminowe lokaty bankowe. Dzięki lokatom bankowym klienci banku mogą efektywnie oszczędzać pieniądze. Dzieje się to za sprawą podwyższonego oprocentowania lokaty bankowej. Bowiem terminowe lokaty bankowe posiadają wyższe oprocentowanie, co pozwala na osiągnięcie zysku z pieniędzy, wpłaconych na lokatę. Kosztem takiego stanu rzeczy jest fakt, że depozytariusz lokaty bankowej nie ma dostępu do zgromadzonych na niej środków przed upływem czasu lokaty. Jeśli złamie to postanowienie, to musi się liczyć z utrata odsetek od pieniędzy, zgromadzonych na lokacie.rn

Zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego

Warto pamiętać, że zaciągając pożyczki konsolidacyjne musimy posiadać dodatkowe zabezpieczenie tegoż kredytu. Banki bowiem oferują swym klientom dwa sposoby zabezpieczenia kredytów konsolidacyjnych. Pierwszym z nich jest hipoteka, która miałaby zabezpieczać kredyt konsolidacyjny. Polega to na ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego, najczęściej na nieruchomości. Drugim rodzajem kredytu konsolidacyjnego jest gotówkowy kredyt konsolidacyjny, na rzecz którego nie jest ustanawiana hipoteka. Nie jest przy tym wymagane żadne zabezpieczenie kredytu. Warto jednak wskazać, że taki kredyt oprocentowany jest według wyższych stawek procentowych. Kolejną formą zabezpieczenia kredytu konsolidacyjnego jest fakt zabezpieczania go przez lokaty terminowe, które posiada klient zaciągający kredyt konsolidacyjny. Jest to jednak z przyczyn obiektywnych dość rzadka forma zabezpieczeń. rn

Zabezpieczenie kredytow

Jeśli chodzi o kredyty bankowe, to należy zauważyć, że banki niejednokrotnie żądają dodatkowych zabezpieczeń kredytów, przez nie udzielanych. Wśród takich zabezpieczeń można wymienić wiele elementów. Przede wszystkim tradycyjnym rodzajem zabezpieczenia kredytów jest poręczenie kredytowe, które udzielane jest przez osobę trzecią. Dzięki takiemu poręczeniu bank ma pewność, że kredyt zostanie spłacony, nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie będzie spłacał kredytu. Jeśli bowiem taka sytuacja nastąpi, to za spłatę kredytu będzie odpowiedzialny poręczyciel. Inną formą zabezpieczenia kredytu jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Mamy wtedy do czynienia z kredytem hipotecznym, którego wartość jest znaczna, dlatego właśnie bank wymaga tej formy zabezpieczenia kredytu. Jeszcze inną formą zabezpieczenia kredytu jest możliwość zabezpieczenia go rachunkiem lokaty bankowej, na której zgromadzone są znaczne środki pieniężne, które będą w stanie zagwarantować bankowi spłatę zaciągniętego przez dłużnika zobowiązania. rn

Zabezpieczenia przed zdarzeniami losowymi

Warto wskazać na fakt, że w naszym społeczeństwie coraz bardziej popularne są różnego rodzaju ubezpieczenia. Dzieje się tak za sprawą tego, że coraz bardziej chcemy zabezpieczać siebie na wypadek różnych nieprzewidzianych sytuacji, jakie mogą się nam przytrafić w każdej chwili. Do niedawna jeszcze niewielu z nas korzystało z ubezpieczeń, gdyż nie było wśród nas takiej potrzeby oraz świadomości, która pozwalałaby nam zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych sytuacji losowych. Obecnie jednak ta świadomość rośnie z dnia na dzień, dlatego też coraz częściej można spotkać wśród nas różnego rodzaju ubezpieczenia. Dzieje się tak też za sprawą tego, że coraz częściej spotykają nas różnego rodzaju zdarzenia losowe, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, dlatego też chcemy się ubezpieczyć przed ich konsekwencjami. Wskazać trzeba jednocześnie na fakt, że wśród różnego rodzaju ubezpieczeń największa popularnością cieszą się ubezpieczenia majątkowe. Dzieje się tak za sprawa tego, że nasz majątek, taki jak dom czy mieszkanie jest najbardziej narażony na uszczerbek w wyniku zdarzeń losowych. rn

Wyroznienie lokat terminowych w zaleznosci od kryterium czasu

Wśród różnego rodzaju lokat terminowych możemy, w zależności od długości trwania lokaty terminowej wyróżnić najkrótszą lokatę, czyli tak zwaną lokatę nocną. W przypadku takiej lokaty nasze pieniądze pracują dla nas tylko przez jedną noc, a od rana już są na naszym koncie i są postawione do naszej dyspozycji. Nieznacznie dłuższą jest lokata jednodniowa. Jest to lokata, która trwa jeden dzień. Po zakończeniu tego dnia nasze środki powracają na nasze konto i są postawione do naszej dyspozycji. Bardzo popularne są lokaty jednomiesięczne, które pozwalają nam na zarabianie naszych pieniędzy przez jeden miesiąc. Są również lokaty trzymiesięczne. Niektóre jednak banki oferują nam również lokaty dwumiesięczne, które nie są jednak tak bardzo popularne. rn

Wypadek komunikacyjny a odszkodowanie

Warto wskazać na fakt, że obecnie coraz więcej naszych rodaków zastanawia się nad wykupieniem dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia. Okazuje się bowiem, że nasze Zycie ciągle narażone jest na jakieś wypadki oraz nieszczęścia, które mogą się nam przytrafić niespodziewanie. Nasi zaś rodacy coraz bardziej to sobie uświadamiają, dlatego tez coraz częściej myślą o zakupie odpowiedniego ubezpieczenia, które co prawda nie zniweluje negatywnych skutków wypadku, ale przynajmniej zredukuje negatywne skutki nieszczęśliwych wypadków. Warto zatem, by każdy z nas pomyślał poważnie na temat odpowiedniego dla siebie ubezpieczenia. Zauważyć bowiem trzeba, że nie ma w naszym życiu takich grup osób, które nie byłyby narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, od których można się ubezpieczyć. Szczególnie powszechny jest obecnie wypadek komunikacyjny, jako forma narażania własnego życia na szwank, a od której to można się ubezpieczyć. Warto zatem to uczynić, zwłaszcza, że przy tego typu niebezpieczeństwu w łatwy sposób można uzyskać wysokie odszkodowanie. rn

Wspomaganie rozwoju przedsiebiorstw

Warto wskazać na fakt, że obecnie nasz kraj przeżywa dość bujny rozwój. Okazuje się bowiem, że coraz więcej różnego rodzaju przedsiębiorstw się rozwija z dnia na dzień. Oczywiście trafiają się i przedsiębiorstwa, które zamiast się rozwijać, to plajtują, ale nie jest to regułą. Wskazać bowiem trzeba na fakt, ze regułą jest raczej rozwój dotychczasowych przedsiębiorstw. Warto jednak tu zauważyć, że motorem tego rozwoju nie są żadne działania rządowe. Wskazać bowiem trzeba na fakt, że to nie posunięcia rządu naszego kraju powodują rozwój przedsiębiorstw, a raczej oddolne inicjatywy naszych polskich przedsiębiorców. Wśród takowych przedsięwzięć wskazać można chociażby na leasing, który staje się obecnie coraz bardziej popularny. Zauważyć bowiem można, że coraz więcej naszych przedsiębiorców korzysta z takiej formy zasilania swoich przedsiębiorstw w majątek rzeczowy. Jest to bowiem bardzo tania i wygodna, a zarazem też bardzo skuteczna forma zasilania przedsiębiorstwa w majątek rzeczowy. Dzięki bowiem leasingowi unikamy wielu zbędnych kosztów, które musielibyśmy ponieść zaciągając kredyt bankowy na zakup różnego rodzaj składników rzeczowego majątku trwałego.rn

Warunki oplacalnosci refinansowania kredytu hipotecznego

Kredytobiorcy, którzy chcą refinansować swój kredyt mieszkaniowy lub kredyt na budowę domu muszą spełnić trzy warunki, by refinansowanie kredytu hipotecznego było zasadne. Pierwszy to obniżenie raty kredytowej poprzez maksymalne wydłużenie czasu kredytowania. Winno się to dokonywać przy jednoczesnej zmianie waluty kredytu, gdyż pozwala to uzyskać zupełnie nowe warunki kredytowania. Trzecim warunkiem jest znaczne obniżenie stopy oprocentowania nowego kredytu. rn

Warunki jakie trzeba spelnic by banki udostepnily nam konto z DSD

Obecnie banki od dłuższego czasu oferują nam konta bieżące z tak zwanym dozwolonym saldem debetowym. W praktyce polega to na tym, że na naszym koncie możemy wytworzyć dopuszczalne saldo ujemne, za które bank nie pobierze od nas odsetek. Warunkiem braku zaś odsetek jest fakt spłacenia debetu w określonym czasie. Jeśli zatem spełnimy ten warunek, to będziemy mogli korzystać ze swoistego kredytu bankowego, który nie będzie oprocentowany. Aby jednak móc posiadać konto z DSD trzeba spełnić określone warunki. Jakie to są warunki? Bank, gdy udostępnia nam konto bieżące z dozwolonym saldem debetowym chce byśmy spełnili określone przez niego warunki. Skupiają się one wokół dwóch elementów. Pierwszym z nich jest czas posiadania konta. Rzadko bowiem kiedy banki umożliwiają DSD dla kont, które zostały założone chwilę temu. Wymagany jest bowiem określony czas posiadania konta. Zazwyczaj czas ten powinien wynosić trzy miesiące. Jeśli bowiem bank zobaczy, że konto jest aktywne od tego czasu, to może być przekonany, że będzie ono aktywne również dłużej. Drugim warunkiem otwarcia klientowi przez bank DSD do konta jest fakt stałych wpływów na konto. Jest to najistotniejszy warunek, gdyż to on właśnie daje bankom gwarancję tego, że saldo debetowe będzie na bieżąco spłacane każdego miesiąca. Wpływy te pozwalają również bankom ustalić limit DSD dla konkretnego konta. Na podstawie bowiem wysokości wpływów banki ustalają ten limit.rn