W co zainwestować

Najlepsze inwestycje 2013 roku

Franczyza Pakersi.pl najlepszą inwestycją?

Lokaty? Ledwo pokrywają inflację (tę oficjalną, bo rzeczywistej pewnie nie). Giełda? Tanio już było. Forex? 91% osób traci na nim wszystko co zainwestowało (większość z 9% to pewnie zawodowi gracze). Złoto? Od roku traci na wartości. Co w takim razie zostaje?

W co inwestować w 2015 roku

Chcesz rozpocząć karierę inwestora? To ambitne wyzwanie, jednak może okazać się, że jest w zasięgu Twojej ręki. Żeby wiedzieć w co inwestować i nie stracić, trzeba mieć dużą wiedzę. Inwestycje powinny przecież być korzystne i bezpieczne. W tym artykule znajdziesz trochę informacji na temat inwestowania na różne sposoby. Sprawdź jak możesz zainwestować oszczędności i odebrać je z zyskiem.

Wspomaganie rozwoju przedsiebiorstw

Warto wskazać na fakt, że obecnie nasz kraj przeżywa dość bujny rozwój. Okazuje się bowiem, że coraz więcej różnego rodzaju przedsiębiorstw się rozwija z dnia na dzień. Oczywiście trafiają się i przedsiębiorstwa, które zamiast się rozwijać, to plajtują, ale nie jest to regułą. Wskazać bowiem trzeba na fakt, ze regułą jest raczej rozwój dotychczasowych przedsiębiorstw. Warto jednak tu zauważyć, że motorem tego rozwoju nie są żadne działania rządowe. Wskazać bowiem trzeba na fakt, że to nie posunięcia rządu naszego kraju powodują rozwój przedsiębiorstw, a raczej oddolne inicjatywy naszych polskich przedsiębiorców. Wśród takowych przedsięwzięć wskazać można chociażby na leasing, który staje się obecnie coraz bardziej popularny. Zauważyć bowiem można, że coraz więcej naszych przedsiębiorców korzysta z takiej formy zasilania swoich przedsiębiorstw w majątek rzeczowy. Jest to bowiem bardzo tania i wygodna, a zarazem też bardzo skuteczna forma zasilania przedsiębiorstwa w majątek rzeczowy. Dzięki bowiem leasingowi unikamy wielu zbędnych kosztów, które musielibyśmy ponieść zaciągając kredyt bankowy na zakup różnego rodzaj składników rzeczowego majątku trwałego.rn

Warunki oplacalnosci refinansowania kredytu hipotecznego

Kredytobiorcy, którzy chcą refinansować swój kredyt mieszkaniowy lub kredyt na budowę domu muszą spełnić trzy warunki, by refinansowanie kredytu hipotecznego było zasadne. Pierwszy to obniżenie raty kredytowej poprzez maksymalne wydłużenie czasu kredytowania. Winno się to dokonywać przy jednoczesnej zmianie waluty kredytu, gdyż pozwala to uzyskać zupełnie nowe warunki kredytowania. Trzecim warunkiem jest znaczne obniżenie stopy oprocentowania nowego kredytu. rn

Warunki jakie trzeba spelnic by banki udostepnily nam konto z DSD

Obecnie banki od dłuższego czasu oferują nam konta bieżące z tak zwanym dozwolonym saldem debetowym. W praktyce polega to na tym, że na naszym koncie możemy wytworzyć dopuszczalne saldo ujemne, za które bank nie pobierze od nas odsetek. Warunkiem braku zaś odsetek jest fakt spłacenia debetu w określonym czasie. Jeśli zatem spełnimy ten warunek, to będziemy mogli korzystać ze swoistego kredytu bankowego, który nie będzie oprocentowany. Aby jednak móc posiadać konto z DSD trzeba spełnić określone warunki. Jakie to są warunki? Bank, gdy udostępnia nam konto bieżące z dozwolonym saldem debetowym chce byśmy spełnili określone przez niego warunki. Skupiają się one wokół dwóch elementów. Pierwszym z nich jest czas posiadania konta. Rzadko bowiem kiedy banki umożliwiają DSD dla kont, które zostały założone chwilę temu. Wymagany jest bowiem określony czas posiadania konta. Zazwyczaj czas ten powinien wynosić trzy miesiące. Jeśli bowiem bank zobaczy, że konto jest aktywne od tego czasu, to może być przekonany, że będzie ono aktywne również dłużej. Drugim warunkiem otwarcia klientowi przez bank DSD do konta jest fakt stałych wpływów na konto. Jest to najistotniejszy warunek, gdyż to on właśnie daje bankom gwarancję tego, że saldo debetowe będzie na bieżąco spłacane każdego miesiąca. Wpływy te pozwalają również bankom ustalić limit DSD dla konkretnego konta. Na podstawie bowiem wysokości wpływów banki ustalają ten limit.rn

Skuteczne inwestowanie w złoto

Piękny, błyszczący. Utożsamiamy go z bogactwem. Wspaniała barwa i połysk dodaje szlachetności temu surowcowi. Ze względu na swoją plastyczność doskonale nadaje się na produkcję biżuterii. Z tego też względu złoto było wykorzystywane w tworzeniu średniowiecznych koron.
Inwestycja w złoto jest opłacalna.

Wady kredytu dewizowego

Obecnie bardzo wiele osób decyduje się na zaciąganie kredytów walutowych. Spróbujmy jednak przyjrzeć się, jakie są zasadnicze wady tegoż kredytu, które mogą zniechęcić potencjalnych kredytobiorców. Wśród tychże wad wystarczy wymienić tylko jedną wadę, która zniechęca wielu kredytobiorców do zaciągania kredytów dewizowych. Wadą tą jest ryzyko kursowe, które może sprawić, że zaciągnięty przez nas kredyt będzie dla nas zupełnie nieopłacalny. Może się bowiem przydarzyć, że w momencie zaciągania kredytu kurs waluty obcej będzie dość niski, zaś kurs złotówki będzie wysoki. I taki stan będzie się utrzymywał przez jakiś czas. Po tym jednak czasie kurs waluty obcej wzrośnie, a złotówki się obniży. Wtedy to nasze raty będą znacznie wyższe, gdyż za tę sama ilość waluty będziemy musieli zapłacić znacznie więcej.rn

Wady konta internetowego

Warto wskazać na fakt, że obecnie coraz więcej osób decyduje się na posiadanie konta internetowego. Jest to bowiem bardzo popularne konto, które daje nam możliwość nadzoru naszych środków pieniężnych niemalże o każdej porze dnia i nocy. Warto jednak wskazać na pewne wady takowego konta. Okazuje się bowiem, że nie jesteśmy jedynymi osobami, które chciałyby posiadać dostęp do naszego rachunku bankowego. Coraz bowiem częściej pojawiają się różnego rodzaju złodzieje internetowi, którzy czyhają tylko ewentualne zyski z kradzieży. Niestety coraz częściej ich ofiarami padają posiadacze rachunków bankowych Dzięki różnego rodzaju operacjom mogą oni uzyskać dostęp do naszych kont, a następnie nas okradać. Warto o tym pamiętać w sytuacji, gdy decydujemy się na założenie sobie konta internetowego. rn

Wady i zalety kredytu konsolidacyjnego

Konsolidacja zobowiązań jest niejednokrotnie jedynym wyjściem z sytuacji tak zwanej pułapki kredytowej. Czy jednak należy patrzeć na nią jedynie przez pryzmat jej zalet? Spróbujmy przyjrzeć się zarówno wadom, jak i zaletom popularnego ostatnio produktu bankowego, jakimi są pożyczki konsolidacyjne. Przede wszystkim należy wskazać, że kredyt konsolidacyjny jest korzystny jedynie dla osób, które posiadają już kilka kredytów konsumpcyjnych, które w nadmierny sposób obciążają ich budżet domowy. W przypadku takich osób konsolidacja zobowiązań jest korzystna, gdyż pozwala ona obniżyć dość znacznie miesięczne obciążenie budżetu domowego. Dokonuje się to za sprawą zmniejszenia wysokości rat kredytowych, dzięki połączeniu kilku rat w jedną oraz wydłużeniu okresu kredytowania. Skonsolidowanie jednak kilku rat kredytowych w jedną ratę sprawia również, że całościowe koszty obsługi nowego kredytu rosną. W ten sposób kredytobiorca skazuje się na większe koszty kredytu, mimo iż raty kredytowe są niższe. Koszty te przeważnie wynikają z wydłużenia okresu kredytowania. Kolejną wadą kredytu konsolidacyjnego może być również konieczność posiadania dodatkowego zabezpieczenia. Najczęściej zabezpieczeniem tym ma być ustanowienie hipoteki na nieruchomości, której właścicielem jest kredytobiorca. Dzięki jednak dodatkowym zabezpieczeniom pożyczki konsolidacyjne oferują kredytobiorcom mniejsze stawki oprocentowania nowego kredytu, zaciąganego na spłatę dotychczasowych zobowiązań, wynikających z zaciągniętych kredytów konsumpcyjnych. Dzięki zatem hipotece, kredyty konsolidacyjne stają się z jednej strony mniej atrakcyjne dla kredytobiorców, z drugiej jednak strony kredyty te mogą oferować zdecydowanie niższe oprocentowanie. Kolejną zaletą kredytu konsolidacyjnego jest możliwość ustalenia dogodnego terminu płatności rat kredytu. Wiele bowiem banków oferuje taką właśnie możliwość. Zestawienie zalet i wad kredytu konsolidacyjnego pokazuje, że dla osób, które są w pułapce kredytowej, konsolidacja zobowiązań jest jedynym ratunkiem. rn

W jaki sposob uniknac podatku Belki

Każdy z nas wie, że w Polsce nie ma niemalże nic opodatkowanego. Każde dochody ludności są opodatkowane. Każdy zysk przedsiębiorstwa jest również opodatkowany. Nic zatem dziwnego, że zyski, które przynoszą lokaty bankowe są również oprocentowane. Odsetki bowiem od wkładów, zgromadzonych na lokatach terminowych stanowią swoisty zysk dla posiadacza lokaty terminowej, zatem nieuchronnie należy zapłacić od tych odsetek podatek na rzecz państwa. Czy jednak taka sytuacja jest nieunikniona? Okazuje się, że nie. Istnieje pewien skuteczny sposób na uniknięcie płacenia podatku od odsetek, naliczanych na lokacie terminowej. Kto kiedykolwiek posiadał lokaty bankowe wie, że przy okazji tychże lokat banki oferują różną częstotliwość kapitalizacji odsetek, naliczanych od środków na lokacie. Najczęściej jest to kapitalizacja trzymiesięczna, co oznacza, że raz na trzy miesiące bank dolicza do kwoty lokaty odsetki, które od tej kwoty naliczył. Istnieje jednak możliwość dziennej kapitalizacji odsetek. Dzięki temu odsetki od lokaty bankowej doliczane są każdego dnia do kwoty lokaty, co pozwala jednocześnie uniknąć płacenia podatku od tychże odsetek. W ten sposób Polak potrafi uniknąć płacenia podatków.rn

Umiejscowienie Banku Centralnego w systemie bankowym Polski

Współczesne systemy bankowe każdego kraju opierają się na ściśle określonej strukturze. Każde państwo posiada bardzo podobną strukturę swego systemu finansowego. Każde bowiem państwo posiada przynajmniej dwa elementy wspólne. Są nimi: system banków komercyjnych oraz bank centralny, który stoi ponad nimi. Każdy kraj posiada bank, który jest jego bankiem narodowym i który spełnia ściśle określone funkcje związane z systemem pieniężnym danego kraju oraz obsługą finansów tego kraju. Dzięki temu istnieje bank, który z jednej strony koordynuje działalność banków komercyjnych, z drugiej zaś strony zajmuje się całościową obsługą płatności państwa oraz jego zadłużenia i dochodów. Polska nie jest wyjątkiem jeśli chodzi o posiadanie banku centralnego. W tym kraju funkcję tę pełni Narodowy Bank Polski, określany skrótem NBP. Narodowy Bank Polski jest jakby bankiem banków w Polsce. Jest to najwyżej postawiona instytucja bankowa w tym kraju, a jego zakres działania jest dość szeroki. NBP zajmuje się bowiem obsługą finansów państwa polskiego, obsługą jego zadłużenia, koordynacją funkcjonowania banków komercyjnych oraz koordynacją polityki monetarnej w Polsce. Dzięki tym zadaniom rynek finansowy w Polsce jest regulowany za pomocą różnego rodzaju instrumentów, które wpływają zarówno na kurs waluty polskiej, jak i na kreowanie pieniądza w naszym kraju. Na czele NBP stoi prezes, który jest również przewodniczącym organu wykonawczego Narodowego Banku Polskiego, jakim jest Rada Polityki Pieniężnej. To właśnie instrumenty Rady Polityki Pieniężnej mają bezpośredni wpływ na kreowanie polityki pieniężnej w Polsce. RPP ma do swej dyspozycji szereg instrumentów, które wymiernie wpływają na stan polityki monetarnej w Polsce. Dzięki nim NBP może zwiększać podaż pieniądza w gospodarce, co nazywane jest ekspansywną Polita monetarną lub zmniejszać podaż pieniądza w gospodarce, co jest polityką restrykcyjną banku centralnego. W Polsce zatem NBP pełni jedną z najważniejszych funkcji. Dzięki niej jest on w stanie kontrolować banki komercyjne oraz politykę pieniężną naszego kraju. rn

Ukryte wady ubezpieczen

Warto wskazać na fakt wielkiej popularności takich produktów, jakimi są ubezpieczenia. Coraz bowiem więcej naszych rodaków decyduje się na zakup takowych ubezpieczeń. Mogą one bowiem pomóc nam w zmaganiu sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą mieć miejsce w naszym życiu. Zanim jednak zdecydujemy się na zakup konkretnego ubezpieczenia, to warto zapoznać się z pewnymi ukrytymi wadami takich produktów finansowych. Wśród najważniejszych wad ubezpieczeń wskazać trzeba na pierwszym miejscu tak zwany okres karencji, jeśli chodzi o termin przyjęcia odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeniowy. Mianowicie większość zakładów oferuje swoim klientom bardzo korzystne ubezpieczenia, jednak zastrzega sobie, że przez określony czas rekompensata z tytułu polisy nie będzie wypłacona. Dzieje się tak właśnie za sprawą tak zwanej karencji. Zakłada ona, że musi upłynąć określony czas od momentu zawarcia umowy ubezpieczeniowej do momentu zdarzenia losowego. Jeśli ten czas upłynie, to ubezpieczyciel bez problemu wypłaci nam odszkodowanie. Jeśli jednak ten czas nie upłynie, to możemy się liczyć z tym, że będzie nas obowiązywał okres karencji, więc nasze odszkodowanie nie zostanie wypłacone. rn