W co zainwestować

Najlepsze inwestycje 2013 roku

Franczyza Pakersi.pl najlepszą inwestycją?

Lokaty? Ledwo pokrywają inflację (tę oficjalną, bo rzeczywistej pewnie nie). Giełda? Tanio już było. Forex? 91% osób traci na nim wszystko co zainwestowało (większość z 9% to pewnie zawodowi gracze). Złoto? Od roku traci na wartości. Co w takim razie zostaje?

W co inwestować w 2015 roku

Chcesz rozpocząć karierę inwestora? To ambitne wyzwanie, jednak może okazać się, że jest w zasięgu Twojej ręki. Żeby wiedzieć w co inwestować i nie stracić, trzeba mieć dużą wiedzę. Inwestycje powinny przecież być korzystne i bezpieczne. W tym artykule znajdziesz trochę informacji na temat inwestowania na różne sposoby. Sprawdź jak możesz zainwestować oszczędności i odebrać je z zyskiem.

Wady kredytu dewizowego

Obecnie bardzo wiele osób decyduje się na zaciąganie kredytów walutowych. Spróbujmy jednak przyjrzeć się, jakie są zasadnicze wady tegoż kredytu, które mogą zniechęcić potencjalnych kredytobiorców. Wśród tychże wad wystarczy wymienić tylko jedną wadę, która zniechęca wielu kredytobiorców do zaciągania kredytów dewizowych. Wadą tą jest ryzyko kursowe, które może sprawić, że zaciągnięty przez nas kredyt będzie dla nas zupełnie nieopłacalny. Może się bowiem przydarzyć, że w momencie zaciągania kredytu kurs waluty obcej będzie dość niski, zaś kurs złotówki będzie wysoki. I taki stan będzie się utrzymywał przez jakiś czas. Po tym jednak czasie kurs waluty obcej wzrośnie, a złotówki się obniży. Wtedy to nasze raty będą znacznie wyższe, gdyż za tę sama ilość waluty będziemy musieli zapłacić znacznie więcej.rn

Wady konta internetowego

Warto wskazać na fakt, że obecnie coraz więcej osób decyduje się na posiadanie konta internetowego. Jest to bowiem bardzo popularne konto, które daje nam możliwość nadzoru naszych środków pieniężnych niemalże o każdej porze dnia i nocy. Warto jednak wskazać na pewne wady takowego konta. Okazuje się bowiem, że nie jesteśmy jedynymi osobami, które chciałyby posiadać dostęp do naszego rachunku bankowego. Coraz bowiem częściej pojawiają się różnego rodzaju złodzieje internetowi, którzy czyhają tylko ewentualne zyski z kradzieży. Niestety coraz częściej ich ofiarami padają posiadacze rachunków bankowych Dzięki różnego rodzaju operacjom mogą oni uzyskać dostęp do naszych kont, a następnie nas okradać. Warto o tym pamiętać w sytuacji, gdy decydujemy się na założenie sobie konta internetowego. rn

Wady i zalety kredytu konsolidacyjnego

Konsolidacja zobowiązań jest niejednokrotnie jedynym wyjściem z sytuacji tak zwanej pułapki kredytowej. Czy jednak należy patrzeć na nią jedynie przez pryzmat jej zalet? Spróbujmy przyjrzeć się zarówno wadom, jak i zaletom popularnego ostatnio produktu bankowego, jakimi są pożyczki konsolidacyjne. Przede wszystkim należy wskazać, że kredyt konsolidacyjny jest korzystny jedynie dla osób, które posiadają już kilka kredytów konsumpcyjnych, które w nadmierny sposób obciążają ich budżet domowy. W przypadku takich osób konsolidacja zobowiązań jest korzystna, gdyż pozwala ona obniżyć dość znacznie miesięczne obciążenie budżetu domowego. Dokonuje się to za sprawą zmniejszenia wysokości rat kredytowych, dzięki połączeniu kilku rat w jedną oraz wydłużeniu okresu kredytowania. Skonsolidowanie jednak kilku rat kredytowych w jedną ratę sprawia również, że całościowe koszty obsługi nowego kredytu rosną. W ten sposób kredytobiorca skazuje się na większe koszty kredytu, mimo iż raty kredytowe są niższe. Koszty te przeważnie wynikają z wydłużenia okresu kredytowania. Kolejną wadą kredytu konsolidacyjnego może być również konieczność posiadania dodatkowego zabezpieczenia. Najczęściej zabezpieczeniem tym ma być ustanowienie hipoteki na nieruchomości, której właścicielem jest kredytobiorca. Dzięki jednak dodatkowym zabezpieczeniom pożyczki konsolidacyjne oferują kredytobiorcom mniejsze stawki oprocentowania nowego kredytu, zaciąganego na spłatę dotychczasowych zobowiązań, wynikających z zaciągniętych kredytów konsumpcyjnych. Dzięki zatem hipotece, kredyty konsolidacyjne stają się z jednej strony mniej atrakcyjne dla kredytobiorców, z drugiej jednak strony kredyty te mogą oferować zdecydowanie niższe oprocentowanie. Kolejną zaletą kredytu konsolidacyjnego jest możliwość ustalenia dogodnego terminu płatności rat kredytu. Wiele bowiem banków oferuje taką właśnie możliwość. Zestawienie zalet i wad kredytu konsolidacyjnego pokazuje, że dla osób, które są w pułapce kredytowej, konsolidacja zobowiązań jest jedynym ratunkiem. rn

W jaki sposob uniknac podatku Belki

Każdy z nas wie, że w Polsce nie ma niemalże nic opodatkowanego. Każde dochody ludności są opodatkowane. Każdy zysk przedsiębiorstwa jest również opodatkowany. Nic zatem dziwnego, że zyski, które przynoszą lokaty bankowe są również oprocentowane. Odsetki bowiem od wkładów, zgromadzonych na lokatach terminowych stanowią swoisty zysk dla posiadacza lokaty terminowej, zatem nieuchronnie należy zapłacić od tych odsetek podatek na rzecz państwa. Czy jednak taka sytuacja jest nieunikniona? Okazuje się, że nie. Istnieje pewien skuteczny sposób na uniknięcie płacenia podatku od odsetek, naliczanych na lokacie terminowej. Kto kiedykolwiek posiadał lokaty bankowe wie, że przy okazji tychże lokat banki oferują różną częstotliwość kapitalizacji odsetek, naliczanych od środków na lokacie. Najczęściej jest to kapitalizacja trzymiesięczna, co oznacza, że raz na trzy miesiące bank dolicza do kwoty lokaty odsetki, które od tej kwoty naliczył. Istnieje jednak możliwość dziennej kapitalizacji odsetek. Dzięki temu odsetki od lokaty bankowej doliczane są każdego dnia do kwoty lokaty, co pozwala jednocześnie uniknąć płacenia podatku od tychże odsetek. W ten sposób Polak potrafi uniknąć płacenia podatków.rn

Umiejscowienie Banku Centralnego w systemie bankowym Polski

Współczesne systemy bankowe każdego kraju opierają się na ściśle określonej strukturze. Każde państwo posiada bardzo podobną strukturę swego systemu finansowego. Każde bowiem państwo posiada przynajmniej dwa elementy wspólne. Są nimi: system banków komercyjnych oraz bank centralny, który stoi ponad nimi. Każdy kraj posiada bank, który jest jego bankiem narodowym i który spełnia ściśle określone funkcje związane z systemem pieniężnym danego kraju oraz obsługą finansów tego kraju. Dzięki temu istnieje bank, który z jednej strony koordynuje działalność banków komercyjnych, z drugiej zaś strony zajmuje się całościową obsługą płatności państwa oraz jego zadłużenia i dochodów. Polska nie jest wyjątkiem jeśli chodzi o posiadanie banku centralnego. W tym kraju funkcję tę pełni Narodowy Bank Polski, określany skrótem NBP. Narodowy Bank Polski jest jakby bankiem banków w Polsce. Jest to najwyżej postawiona instytucja bankowa w tym kraju, a jego zakres działania jest dość szeroki. NBP zajmuje się bowiem obsługą finansów państwa polskiego, obsługą jego zadłużenia, koordynacją funkcjonowania banków komercyjnych oraz koordynacją polityki monetarnej w Polsce. Dzięki tym zadaniom rynek finansowy w Polsce jest regulowany za pomocą różnego rodzaju instrumentów, które wpływają zarówno na kurs waluty polskiej, jak i na kreowanie pieniądza w naszym kraju. Na czele NBP stoi prezes, który jest również przewodniczącym organu wykonawczego Narodowego Banku Polskiego, jakim jest Rada Polityki Pieniężnej. To właśnie instrumenty Rady Polityki Pieniężnej mają bezpośredni wpływ na kreowanie polityki pieniężnej w Polsce. RPP ma do swej dyspozycji szereg instrumentów, które wymiernie wpływają na stan polityki monetarnej w Polsce. Dzięki nim NBP może zwiększać podaż pieniądza w gospodarce, co nazywane jest ekspansywną Polita monetarną lub zmniejszać podaż pieniądza w gospodarce, co jest polityką restrykcyjną banku centralnego. W Polsce zatem NBP pełni jedną z najważniejszych funkcji. Dzięki niej jest on w stanie kontrolować banki komercyjne oraz politykę pieniężną naszego kraju. rn

Ukryte wady ubezpieczen

Warto wskazać na fakt wielkiej popularności takich produktów, jakimi są ubezpieczenia. Coraz bowiem więcej naszych rodaków decyduje się na zakup takowych ubezpieczeń. Mogą one bowiem pomóc nam w zmaganiu sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą mieć miejsce w naszym życiu. Zanim jednak zdecydujemy się na zakup konkretnego ubezpieczenia, to warto zapoznać się z pewnymi ukrytymi wadami takich produktów finansowych. Wśród najważniejszych wad ubezpieczeń wskazać trzeba na pierwszym miejscu tak zwany okres karencji, jeśli chodzi o termin przyjęcia odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeniowy. Mianowicie większość zakładów oferuje swoim klientom bardzo korzystne ubezpieczenia, jednak zastrzega sobie, że przez określony czas rekompensata z tytułu polisy nie będzie wypłacona. Dzieje się tak właśnie za sprawą tak zwanej karencji. Zakłada ona, że musi upłynąć określony czas od momentu zawarcia umowy ubezpieczeniowej do momentu zdarzenia losowego. Jeśli ten czas upłynie, to ubezpieczyciel bez problemu wypłaci nam odszkodowanie. Jeśli jednak ten czas nie upłynie, to możemy się liczyć z tym, że będzie nas obowiązywał okres karencji, więc nasze odszkodowanie nie zostanie wypłacone. rn

Ubezpieczenie rolnicze

Warto wskazać na fakt, że nasze życie ciągle narażone jest na szwank. Dzieje się tak głównie za sprawą tego, że nasz świat staje się coraz bardziej niebezpieczny. Wywołane jest to przede wszystkim coraz to nowszymi nowinkami technicznymi oraz coraz bardziej uciążliwymi warunkami naszej codziennej pracy. Te czynniki sprawiają, że niemalże w każdej sytuacji nasze życie i zdrowie są narażone na uszczerbek. Warto zatem w takiej sytuacji pomyśleć o zakupieniu jakiegoś odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam złagodzić skutki takiego nieszczęśliwego wypadku. Wskazać tu trzeba na fakt, że ubezpieczenie nie jest w stanie zniwelować negatywnych skutków nieszczęśliwego wypadku, ale w znaczącym stopniu może ono zmniejszyć te skutki. Okazuje się bowiem, że ostatnimi czasy nasi ubezpieczyciele oferują nam wysokie odszkodowania. Jeśli bowiem na przykład przytrafi się nam wypadek rolniczy, to możemy liczyć na bardzo duże odszkodowanie od naszego ubezpieczyciela. Warto zatem zastanowić się poważnie nad wykupieniem sobie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam załagodzić skutki naszego wypadku. rn

Ubezpieczenie od kradziezy jako forma zabezpieczenia sie przed nieszczesciem

Każdy posiadacz drogocennych przedmiotów zdaje sobie sprawę z ich wartości. Wie on jednak również, iż nie jest jedynym, który takową wiedzę posiada. Obok niego znajomość wartości naszego majątku posiadają niejednokrotnie złodzieje, którzy czasami zdradzają swoją obecność. Czy jest możliwość zabezpieczenia się przed ewentualnością kradzieży? Nie można oczywiście zapobiec kradzieży. Jeśli złodziej upatrzy nas sobie, to najpewniej niedługo nas okradnie. Można jednak złagodzić skutki kradzieży. Pomaga nam w tym ubezpieczenie od kradzieży. Dzięki niemu skutki kradzieży nie będą dla nas dotkliwe i bolesne. Nie oznacza to, że ubezpieczenie od kradzieży zapewni nam uniknięcie samej kradzieży. Nie taka jest bowiem jego rola. Jeśli jednak wykupimy na przykład ubezpieczenie mieszkania na wypadek kradzieży, to możemy spodziewać się, że straty powstałe na skutek kradzieży zostaną nam zrekompensowane. Nie dziwi zatem fakt, że takowe ubezpieczenie mieszkania zyskuje bardzo na popularności. Ubezpieczenie od kradzieży nie zawęża się jedynie do ubezpieczenia mieszkania. Ubezpieczenie mieszkania na wypadek kradzieży jest, bowiem tylko jedną z możliwych form realizacji ubezpieczenia od kradzieży. Niemalże każdy z nas może skorzystać z innych form takowego ubezpieczania naszego majątku. Możemy, zatem skorzystać z ubezpieczenia samochodu na wypadek kradzieży. Możemy również ubezpieczyć inne elementy naszego majątku ruchomego. rn

Ubezpieczenie na zycie a ubezpieczenie majatkowe

Warto wskazać na fakt, że obecnie w naszym społeczeństwie coraz bardziej popularne staja się różnego rodzaj formy zabezpieczania naszego majątku. Dzieje się tak za sprawą tego, że coraz częściej słyszymy o różnych formach zdarzeń losowych, które mogą powodować uszczerbek na naszym majątku. Taki uszczerbek jest dla nas najczęściej bardzo kosztowny, a zabezpieczenie naszego majątku jest dla nas swoistą formą rekompensaty naszych strat. Z tego tez powodu bardzo wielu z nas posiada różnego rodzaju ubezpieczenia, które mają nas uchronić przed startami. Wśród takich ubezpieczeń warto wskazać na najbardziej popularne ubezpieczenia. Takimi najbardziej popularnymi ubezpieczeniami są ubezpieczenia na życie, które zabezpieczają naszą rodzinę na wypadek naszej śmierci. Jest to bardzo korzystna forma ubezpieczenia, gdyż każdy z nas umrze. Obok jednak ubezpieczeń na życie bardzo popularne są też ubezpieczenia majątkowe, które są wspaniałą formą zabezpieczania naszego majątku na wypadek zdarzeń losowych, które mogłyby powodować straty w naszym majątku. rn

Ubezpieczenie na wypadek smierci

Warto wskazać na fakt, że obecnie w naszym społeczeństwie coraz częściej sięgamy po różnego rodzaju ubezpieczenia, które są w stanie zwrócić nam część majątku, który utraciliśmy w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia losowego. Do niedawna jeszcze mało kto z nas korzystał z tego typu formy zabezpieczenia naszego majątku. Wywołane było to zbyt małą świadomością, która nie pozwalała nam na skorzystanie z tego typu formy zabezpieczeń. Obecnie jednak tak sytuacja się zmienia diametralnie, gdyż coraz więcej z nas korzysta z tego typu formy zabezpieczenia majątku. Warto jednak wskazać, że obecnie najbardziej popularne są ubezpieczenia na życie. Dzieje się tak za sprawa tego, że każdy z nas kiedyś umrze. Ubezpieczenia zaś na życie są nam w stanie zapewnić odszkodowanie na wypadek naszej śmierci. Obok jednak ubezpieczeń na życie bardzo popularne są też ubezpieczenia majątkowe, które są w stanie zapewnić nam rekompensatę na wypadek utraty naszego majątku w wyniku nieprzewidzianych przyszłych zdarzeń losowych. Warto zatem zastanowić się nad takim ubezpieczeniem. rn